Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

11 2013.12
Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo priimtų sprendimų

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2013 m. gruodžio 11 d., priimti sprendimai.

19 2013.11
Nustatytos naujos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2013 m. lapkričio 19 d. vienašališkai nustatė AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, įsigaliosiančias nuo 2014 m. sausio 1 d. 

31 2013.10
Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Gudelių g. 49, LT- 04224 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu, 2013 m. gruodžio 11 d. 9.00 val. adresu L.Stuokos-Gucevičiaus g. 1, Vilnius (viešbučio AMBERTON patalpose), šaukiamas neeilinis  AB ,,Amber Grid“  visuotinis akcininkų susirinkimas. 

31 2013.10
Dėl naujų gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų

AB „Amber Grid“ valdyba 2013 m. spalio 30 d. protokolu Nr. 4 patvirtino gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, įsigaliosiančias nuo 2014 m. sausio 1 d. AB „Amber Grid“ valdybos patvirtintos kainos pateiktos patikrinti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.

31 2013.10
AB „Amber Grid“ 2013 m. III ketvirčio neaudituoti veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“ 2013 m. III ketvirčio neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

  • 2013 m. III ketvirčio pardavimo pajamos – 26,4 mln. Lt (7,6 mln. EUR);
  • 2013 m. III ketvirčio nuostolis prieš apmokestinimą – 2,8 mln. Lt (0,8 mln. EUR);
  • 2013 m. III ketvirčio grynasis nuostolis – 1,2 mln. Lt (0,3 mln. EUR).
     
Į viršų