Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

30 2014.12
Dėl ilgalaikės paskolos sutarties sudarymo

2014 m. gruodžio 30 d. AB „Amber Grid“ ir „Swedbank“, AB sudarė iki 113 mln. eurų paskolos sutartį. Paskola skirta esamos AB „Amber Grid“ finansinės skolos refinansavimui ir veiklos finansavimui.

05 2014.12
CORRECTION: AB „Amber Grid“ 2014 m. 9 mėn. veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos

Pelno (nuostolių) ataskaita papildoma grafa „Trijų mėnesių laikotarpis, pasibaigęs 2013 m. rugsėjo 30 d. (neaudituota)“, visi kiti skaičiai nesikeitė.
 

05 2014.11
Dėl naujų gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų

AB „Amber Grid“ valdyba 2014 m. lapkričio 5 d. protokolu Nr. 7 patvirtino gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, įsigaliosiančias nuo 2015 m. sausio 1 d. AB „Amber Grid“ valdybos patvirtintos kainos bus pateiktos suderinti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.

31 2014.10
AB „Amber Grid“ 2014 m. 9 mėn. veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos

AB „Amber Grid“ 2014 m. 9 mėnesių veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

31 2014.10
Dėl gamtinių dujų perdavimo kainų viršutinių ribų 2015 m. ir kainodaros modelio pakeitimo

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2014 m. spalio 30 d. nustatė AB „Amber Grid“ pakoreguotas gamtinių dujų perdavimo kainų viršutines ribas, galiosiančias nuo 2015 m. sausio 1 d., kartu įdiegdama perdavimo sistemos įleidimo ir išleidimo taškų (angl. entry-exit) kainodaros modelį pagal ES teisės aktų reikalavimus.

1 2 3 4 ... 8
Į viršų