Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

01 2017.12
AB „Amber Grid“ informacija dėl tarpinės informacijos skelbimo ir 2018 m. investuotojo kalendorius

AB „Amber Grid“ 2018 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokiais terminais:

23 2017.11
AB „Amber Grid“ 2017 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos

AB „Amber Grid“ 2017 m.  9 mėnesių neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

21 2017.11
Nustatytos naujos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017 m. lapkričio 21 d. patvirtino AB „Amber Grid“ valdybos 2017 m. lapkričio 14 d. protokolu Nr. 16 nustatytas gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, įsigaliosiančias nuo 2018 m. sausio 1 d.

15 2017.11
Dėl naujų gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų

AB „Amber Grid“ Valdyba 2017 m. lapkričio 14 d. patvirtino gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, įsigaliosiančias nuo 2018 m. sausio 1 d. AB „Amber Grid“ Valdybos patvirtintos kainos bus pateiktos suderinti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.

31 2017.10
Dėl gamtinių dujų perdavimo kainų viršutinių ribų 2018 m.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2017 m. spalio 31 d. nustatė AB „Amber Grid“ pakoreguotas gamtinių dujų perdavimo kainų viršutines ribas, galiosiančias nuo 2018 m. sausio 1 d.

Į viršų