Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

11 2019.12
Dėl „Amber Grid“ valdybos sprendimo pritarti GIPL statybos darbų rangos prikimo sutarties sudarymui ir jos esminėms sąlygoms ir 2019 12 23 visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo

2019 m. gruodžio 11 d. AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdyba priėmė sprendimą dėl dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos (GIPL) statybos darbų rangos pirkimo sutarties sudarymo ir esminių šio sandorio sąlygų patvirtinimo ir n u s p r e n d ė  papildyti 2019 m. gruodžio 23 d. AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę bei patvirtinti siūlomo sprendimo projektą.
 

29 2019.11
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

„Amber Grid“ valdyba 2019 m. lapkričio 29 d. priėmė sprendimą 2019 m. gruodžio 23 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje sušaukti AB „Amber Grid“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

14 2019.11
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdyba 2019 m. lapkričio 14 d. priėmė sprendimą 2019 m. gruodžio 6 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) sušaukti AB „Amber Grid“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

29 2019.10
Dėl 2019 m. rugpjūčio 6 d. valdybos sprendimo panaikinimo

„Amber Grid“ valdyba nusprendė panaikinti 2019 m. rugpjūčio 6 d. sprendimą dėl pritarimo esminėms dujų jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos darbų sandorio sąlygoms.

28 2019.10
Dėl AB „Amber Grid“ generalinio direktoriaus atsistatydinimo iš pareigų

AB „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys 2019 m. spalio 28 d. atsistatydino užimamų pareigų.

Į viršų