Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

18 2020.09
Dėl „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimto sprendimo

2020 m. rugsėjo 18 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ (įmonės kodas 303090867, registruotos buveinės adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas.

27 2020.08
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. rugsėjo 18 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Rekomenduojama visiems akcininkams susirinkime dalyvauti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir jį iš anksto pateikti AB „Amber Grid“.

17 2020.08
Dėl AB „Amber Grid“ valdybos nario
AB „Amber Grid informuoja, kad Bendrovės valdybos narys Rimvydas Štilinis pateikė atsistatydinimo prašymą nuo 2020 m. rugpjūčio 31 d.
 
 
29 2020.06
Dėl sudaryto 2019 m. vasario 27 d. tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutarties su UAB EPSO-G pakeitimo

AB „Amber Grid“ praneša, kad 2020 m. birželio 29 d. buvo sudarytas 2019 m. vasario 27 d. tarp UAB EPSO-G ir Bendrovės pasirašytos tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutarties pakeitimo susitarimas.

29 2020.06
Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtą sprendimą
2020 m. birželio 29 d. AB „Amber Grid“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą pritarti 2020 m. birželio 4 d. AB „Amber Grid“ valdybos sprendimui sudaryti paskolos sutartį su Europos investicijų banku, kuria susitariama dėl 65 mln. EUR paskolos jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos darbų finansavimui maksimaliam 18 metų terminui. 
 
Į viršų