Naujienos

18 2018.01
AB „Amber Grid“ tinklo plėtros planas skirtas regioninei dujų rinkai formuoti

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija šiandien pritarė gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ dešimties metų (2017–2026 m.) tinklo plėtros planui. Plane numatoma investicijų vertė į dujų perdavimo sistemos plėtros projektus per artimiausią dešimtmetį sudaro 192,8 mln. eurų.

04 2017.12
Kiekio paraiškų pateikimas įleidimo taške su Baltarusijos gamtinių dujų perdavimo sistema

AB „Amber Grid“ (toliau – PSO) siekdama sukurti kuo palankesnes sąlygas sistemos naudotojams pasinaudoti transportavimo paslaugomis bei atsižvelgdama į sistemos naudotojų prašymus, vadovaudamasi Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių 10.13.9 punktu, informuoja, kad įleidimo taške su Baltarusijos gamtinių dujų perdavimo sistema nustatomi kitokie dujų kiekio paraiškų pateikimo ir patvirtinimo terminai.

07 2016.09
Lenkijoje svarstomos Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos techninio įgyvendinimo alternatyvos

AB „Amber Grid“  buvo informuotas apie technines problemas, iškilusias Lenkijoje, atliekant Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos parengiamuosius darbus bei galimas projekto įgyvendinimo technines alternatyvas, sprendžiant šias problemas.  

28 2016.07
Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statybos ir postatybinio laikotarpio aplinkos apsaugos valdymo ir monitoringo planas

AB „Amber Grid“ tęsia Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projekto parengiamuosius darbus.  Kviečiame visuomenę susipažinti su parengtais GIPL statybos ir postatybinio laikotarpio aplinkos apsaugos valdymo ir monitoringo planais.

Į viršų