Apie mus

„Amber Grid“ pasirašė ES finansinės paramos sutartį

Dujų perdavimo sistemos operatorė AB „Amber Grid“ pasirašė sutartį su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra dėl ES finansinės paramos įsigyti mobilų gamtinių dujų kompresorių.

„Amber Grid“ įgyvendina investicijų projektą „Mobilaus dujų kompresoriaus, skirto dujoms perpumpuoti, įsigijimas“. Vykdant šį projektą bus įsigytas mobilus dujų kompresorius, kuriuo gamtines dujas bus galima perpumpuoti iš vienos magistralinio dujotiekio atkarpos į kitą tuo metu, kai bus tiesiamas ar rekonstruojamas dujų perdavimo sistemos vamzdynas.

Įsigytas mobilus dujų kompresorius leis „Amber Grid“ užtikrinti saugų, patikimą ir ekonomišką perdavimo sistemos eksploatavimą, jos priežiūrą bei plėtrą tuo pačiu mažins į atmosferą išmetamų dujų kiekį.

Pagal sutartį projektą numatoma baigti 2018 m. II ketvirtį.

Projektas yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Nacionalinės elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą.

Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 įgyvendinimo priemonę „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Projekto įgyvendinimui yra skirta 50 proc. ЕS finansinė parama, o numatomos bendros projekto investicijos siekia 1 136 450 eurų.

Nuotraukose: Greta Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) direktoriaus Nikitos Ananjevo parašo sutartį savuoju parašu patvirtino „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys (kairėje). Dešinėje - LVPA vyresnioji projektų vadovė Sigita Žilinskaitė.

 


 

Į viršų