Apie mus

Galima pateikti patikslintas kiekio paraiškas sujungimo taške su Latvijos gamtinių dujų perdavimo sistema

AB „Amber Grid“ yra suderinusi patikslintų kiekio paraiškų suderinimo procedūrą su Latvijos Respublikos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriumi AS „Conexus Baltic Grid“. Sistemos naudotojai, perduodantys dujas per Kiemėnų DAS įleidimo ir Kiemėnų DAS išleidimo taškus, gali teikti patikslintas kiekio paraiškas. Patikslintoms kiekio paraiškoms Kiemėnų DAS įleidimo ir Kiemėnų DAS išleidimo taškuose taikomos visi Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklėse nustatyti reikalavimai, taip pat taikomi šie papildomi reikalavimai:
1. pasirašyta patikslinta kiekio paraiška gali būti pateikiama tik elektroniniu paštu. Patikslintos kiekio paraiškos formą galima atsisiųsti čia.
2. patikslintos kiekio paraiškos turi būti pateiktos šiais dviem elektroninio pašto adresais:
a. nominations@ambergrid.lt, ir
b. capacity@conexus.lv
3. jeigu patikslinta kiekio paraiška pateikiama ne AB „Amber Grid“ darbo valandomis, apie patikslintos kiekio paraiškos patvirtinamą, atmetimą ar koregavimą AB „Amber Grid“ privalo informuoti ne vėliau nei artimiausios darbo dienos 9:00.

Į viršų