Apie mus

2016.10.21
Gamtinių dujų perdavimo kainų viršutinės ribos 2017 m.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2016 m. spalio 21 d. nustatė AB „Amber Grid“ pakoreguotas gamtinių dujų perdavimo kainų viršutines ribas, galiosiančias nuo 2017 m. sausio 1 d.:

– Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos įleidimo taškuose:

- Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taške su suskystintų gamtinių dujų terminalo jungtimi Klaipėdoje – 20,03 Eur / MWh / parą / metus;

- Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taške su Latvijos gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemą apskaitomos Kiemėnų dujų apskaitos stotyje (toliau – Kiemėnų DAS) – 31,74 Eur / MWh / parą / metus;

- Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taške su Baltarusijos gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemą apskaitomos Kotlovkos dujų apskaitos stotyje – 31,74 Eur / MWh / parą / metus;

– Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos išleidimo taškuose:

- išoriniuose (tarpvalstybiniuose) išleidimo taškuose:

- Kiemėnų DAS – 36,02 Eur / MWh / parą / metus;

- Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo taške su Rusijos Federacijos Kaliningrado regiono gamtinių dujų perdavimo sistema, kuriuo perduotos gamtinės dujos iš Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos apskaitomos Šakių dujų apskaitos stotyje – 56,73 Eur / MWh / parą / metus.

- vidiniame (nacionaliniame) išleidimo taške – 421,81 Eur / MWh / parą / metus.

Perdavimo paslaugų kainas, galiosiančias nuo 2017 m. sausio 1 d., neviršijančias kainų viršutinių ribų, nustatys AB „Amber Grid“ Valdyba. Po to kainos bus pateiktos suderinti Komisijai.

Į viršų