Apie mus

Keičiasi Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklės

2018 m. gegužės 31 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) patvirtino naują Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių redakciją. Taisykles galite atsisiųsti čia.

Pagrindiniai pakeitimai Taisyklėse yra susiję su susietųjų pajėgumų paskirstymo būdo (angl. implicit capacity allocation) Kiemėnų įleidimo / išleidimo taške taikymu ne tik dieną prieš užsakomiems (angl. day-ahead) paros pajėgumams, tačiau ir einamosios paros (angl. within-day) pajėgumams.

Taip pat nustatyti ankstesni trumpalaikių pajėgumų užsakymo terminai, siekiant juos suvienodinti su Latvijos perdavimo sistemos pajėgumų užsakymo terminais, taip palengvinant tarpvalstybinius gamtinių dujų srautus:

  • mėnesio pajėgumus bus galima užsakyti likus 20 dienų iki ketvirčio, kurio mėnesio pajėgumai yra užsakomi, pradžios (šiuo metu mėnesio pajėgumus galima užsakyti likus 15 dienų iki mėnesio pradžios);
  • paros pajėgumus bus galima užsakyti likus 14 dienų iki mėnesio, kurio paros pajėgumai yra užsakomi, pradžios (šiuo metu paros pajėgumus galima užsakyti  likus 14 dienų iki paros, kuriai užsakomi pajėgumai pradžios).

Nustatytos konkrečios perviršinio rezervavimo ir atpirkimo pajėgumų perkrovų valdymo mechanizmo sąlygos, kurios bus taikomos sutartinei pajėgumų perkrovai valdyti. Esant sutartinei pajėgumų perkrovai, taip pat numatyta galimybė taikyti mokestį už nepanaudotus pajėgumus, jei konkretaus įleidimo ar išleidimo taško perdavimo pajėgumų kaina būtų 0 Eur/MWh/parą.

Nauja Taisyklių redakcija bus taikoma nuo 2018 m. liepos 2 d.

 

Į viršų