Apie mus

Kiekio paraiškų pateikimas įleidimo taške su Baltarusijos ir išleidimo taške su Rusijos federacijos Kaliningrado srities gamtinių dujų perdavimo sistemomis

AB „Amber Grid“ (toliau – PSO) siekdama sukurti kuo palankesnes sąlygas sistemos naudotojams pasinaudoti transportavimo paslaugomis bei atsižvelgdama į sistemos naudotojų prašymus, vadovaudamasi Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių 10.13.9 punktu, informuoja, kad įleidimo taške su Baltarusijos gamtinių dujų perdavimo sistema ir išleidimo taške su Rusijos federacijos Kaliningrado srities gamtinių dujų perdavimo sistema nustatomi kitokie dujų kiekio paraiškų pateikimo ir patvirtinimo terminai.

Kiekio paraiškos įleidimo taške su Baltarusijos ir išleidimo taške su Rusijos federacijos Kaliningrado srities gamtinių dujų perdavimo sistemomis  parai P turi būti pateikiamos ne vėliau kaip paros P 16 val. PSO vertins tik paskutinę konkrečiam laikotarpiui laiku pateiktą kiekio paraišką. PSO  sistemos naudotojams laiku pateikusiems kiekio paraišką šiame taške, ne vėliau nei iki P paros 18 val. išsiunčia patvirtinimo pranešimą apie parą P planuojamus transportuoti dujų kiekius.

Jeigu kiekio paraiškos parai P yra pateikiamos iki P-1 paros 15 val. jos turi būti pateikiamos naudojantis elektronine perdavimo paslaugų užsakymo ir administravimo sistema (toliau – EPPS). EPPS sutrikimo atveju ar tais atvejais kai kiekio paraiškos parai P yra pateikiamos vėliau negu P-1 15 val. jos turi būti pateikiamos elektroniniu paštu nominations@ambergrid.lt. Jeigu kiekio paraiška pateikiama ne AB „Amber Grid“ darbo valandomis, apie kiekio paraiškos patvirtinamą, atmetimą ar koregavimą AB „Amber Grid“ privalo informuoti ne vėliau nei artimiausios darbo dienos 9 val.

Į viršų