Apie mus

Lenkijoje svarstomos Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos techninio įgyvendinimo alternatyvos

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius  AB „Amber Grid“  buvo informuotas apie technines problemas, iškilusias Lenkijos teritorijoje, atliekant Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projekto parengiamuosius darbus bei galimas projekto įgyvendinimo technines alternatyvas, sprendžiant šias problemas.  

Remiantis gauta informacija, įgyvendindamas projektą Lenkijos perdavimo sistemos operatorius  GAZ-SYSTEM S.A. susidūrė su sunkumais planuojant plėsti Rembelszczyznos dujų kompresorių stotį.  Šiuo metu vertinamos projekto įgyvendinimo techninių sprendimų alternatyvos gali turėti teigiamos įtakos projekto pajėgumų dydžiui, prognozuojama, kad projektui reikės mažiau investicijų.

Techninio projekto Lenkijos teritorijoje pakeitimai neturės įtakos techniniams sprendimams Lietuvos teritorijoje, tačiau galimai nusikels galutinė projekto užbaigimo data.

AB „Amber Grid“ informuoja, kad GIPL projekto parengiamieji darbai Lietuvos teritorijoje vyksta pagal planą, 2016 m. rugsėjo mėnesį bus gauti statybos leidimai.

 „Tiek Lietuva, tiek Lenkija tvirtai laikosi savo įsipareigojimo įgyvendinti šį strateginį visam regionui projektą. Iš savo pusės, „Amber Grid“ pasirengimo dujotiekio statybai darbus atliko pagal nustatytą grafiką. Patvirtintas projekto specialusis planas, parengtas techninis projektas, vyksta statybos leidimų gavimo procedūros, kurias planuojama užbaigti jau šį mėnesį. Bendrovė, gavusi papildomos informacijos iš partnerių Lenkijoje, atitinkamai įvertins galimus projekto įgyvendinimo terminų pakeitimus bei nedelsdama informuos apie tai“, – sakė AB „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys.

Lietuvos teritorijoje įgyvendinant GIPL projektą nuo Jauniūnų kompresorių stoties iki Lietuvos-Lenkijos sienos Lazdijų rajone bus paklotas 700 mm skersmens magistralinis dujotiekis bei pastatyta tarpvalstybinė dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stotis.

Europos Komisija GIPL projektą 2015 metais įtraukė į ES bendro intereso projektų sąrašą. 2014 metais Lietuvos Vyriausybė pripažino GIPL projekto dalį Lietuvos teritorijoje valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Projektas taip pat yra įtrauktas į Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSO-G) dešimties metų plėtros planą, Baltijos regiono (BEMIP) perdavimo sistemos operatorių Dujų regioninį investicijų planą, Seimo patvirtintą Nacionalinę energetikos nepriklausomybės strategiją, Vyriausybės nutarimu patvirtintą Nacionalinės elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą.

_________________________

Apie AB „Amber Grid“:

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ užtikrina patikimą ir saugų gamtinių dujų perdavimą aukšto slėgio vamzdynais sistemos naudotojams, gamtinių dujų infrastruktūros eksploatavimą, priežiūrą ir plėtojimą. AB „Amber Grid“ akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius Baltijos Papildomąjį prekybos sąrašą. Kontrolinis AB „Amber Grid“ akcijų paketas priklauso valdančiajai bendrovei  UAB „EPSO-G“, taip pat valdančiai elektros perdavimo sistemos operatoriaus AB „Litgrid“ ir energijos išteklių biržos operatoriaus UAB BALTPOOL kontrolinius akcijų paketus. UAB „EPSO-G“, kurios 100 proc. valdo LR energetikos ministerija, įgyvendina strateginius Lietuvos dujų ir elektros infrastruktūros plėtros uždavinius, vykdo integracijos į ES energetikos rinkas projektus, siekia įgyvendinti ES energetikos sąjungos tikslus.

 

Daugiau informacijos:

Vytautė Šmaižytė

Atstovė spaudai

AB „Amber Grid“

Tel. (+370 5) 232 77 50, mob. (+370) 640 722 92

el. paštas: v.smaizyte@ambergrid.lt

 

Į viršų