Apie mus

Pasirašyta sutartis su Lietuvos verslo paramos agentūra

Dujų perdavimo sistemos operatorė AB „Amber Grid“ pasirašė sutartį su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra dėl ES finansinės paramos – iš dalies finansuoti dviejų sistemų diegimą. Dujų perdavimo sistemoje bus diegiamos nuotolinės technologinių procesų kontrolės bei dujų apskaitos prietaisų duomenų surinkimo sistemos.

Pasirašiusi sutartį „Amber Grid“ pradeda vykdyti investicijų projektą „Dujų perdavimo sistemos nuotolinės technologinių procesų kontrolės ir dujų apskaitos prietaisų duomenų surinkimo sistemos diegimas“.

„Vykdant minėtą projektą bus sukurta ir įdiegta pažangi programinė įranga, skirta per nuotolį kontroliuoti dujų perdavimo sistemos priklausinių technologinį procesą. To reikia norint užtikrinti teikiamos perdavimo paslaugos kokybę, patikimą, saugų dujų perdavimo sistemos eksploatavimą bei efektyvią dujų apskaitą“, - sako „Amber Grid“ atstovas spaudai Mindaugas Linkaitis.

Šiuo metu naudojama dujų perdavimo sistemos telemetrijos duomenų apdorojimo programinė sistema (SCADA), surenkanti ir apdorojanti informaciją gaunamą iš dujų skirstymo, dujų apskaitos, dujų kompresorių stočių ir uždarymo įtaisų valdiklių nebeatitinka dabartinių poreikių bei šiuolaikinių reikalavimų.

Projektą numatoma baigti įgyvendinti 2019 m. IV ketvirtį. Jį įgyvendinus, bus užtikrintas ne tik dujų perdavimo patikimumas, bet ir sistemos valdymo lankstumas, prisidėta įgyvendinant Nacionalinėje energetikos strategijoje numatytus tikslus.

Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 įgyvendinimo priemonę ,,Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.

Projekto įgyvendinimui yra skirta 50 proc. ЕS finansinė parama, o numatomos bendros projekto investicijos siekia 2,1 mln. eurų.

Į viršų