Pasirašyta sutartis su Lietuvos verslo paramos agentūra

Dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ rugsėjo 11 d. pasirašė sutartį su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra. Pagal šią sutartį ES finansinė parama skiriama investicinio projekto „Kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimas ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo diegimas“ antram etapui.

Projekto tikslas – modernizuoti gamtinių dujų perdavimo sistemą, pasitelkiant išmaniąsias technologijas, siekiant padidinti gamtinių dujų perdavimo sistemos saugumą ir patikimumą, bei pagerinti gamtinių dujų perdavimo paslaugos kokybę.

Antrame investicinio projekto etape numatyta tęsti vamzdyno kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų įrengimą tam tikruose magistralinio dujotiekio ruožuose bei atšakose į dujų skirstymo stotis. Jas įrengus, vamzdynas bus pritaikytas vidinei diagnostikai, o kartu bus įdiegtas sistemos operatyvus technologinis valdymas. Tai numatoma padaryti iki 2021 m. pabaigos.

Projektą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto ,,Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-V-104 įgyvendinimo priemonę ,,Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Projekto įgyvendinimui yra skirta 50% ЕS finansinė parama.

Į viršų