Apie mus

VKEKK patvirtino naują naudojimosi perdavimo sistema taisyklių redakciją

2017 m. gegužės 31 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) patvirtino naują Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių redakciją. Taisykles galite atsisiųsti iš čia.

Pagrindiniai pakeitimai Taisyklėse yra susiję su netiesioginio pajėgumų paskirstymo metodo taikymu, kuris leis efektyviau paskirstyti pajėgumus tarpvalstybiniuose taškuose bei integruos trumpalaikes Baltijos šalių dujų rinkas. Su netiesioginio pajėgumų paskirstymo metodo modeliu galima susipažinti čia.

Taip pat Taisyklėse numatyta, kad Lietuvos bei Latvijos perdavimo sistemų sujungimo taške 10 proc. techninių sujungimo taško pajėgumų bus rezervuojama trumpalaikiams prieš dujų parą užsakomiems paros pajėgumams ir einamosios paros pajėgumams. Taip pat dujų kiekio priskyrimo tarpvalstybiniame sujungimo taške su Latvija nuostatos pakeistos taip, kad priskiriamas dujų kiekis būtų lygus kiekio paraiškoje nurodytam dujų kiekiui.

Nauja Taisyklių redakcija bus taikoma nuo 2017 m. liepos 1 d.

Į viršų