Apie mus

15 2013.11
AB „Amber Grid“ užbaigė Lietuvai reikšmingo magistralinio dujotiekio Jurbarkas–Klaipėda statybą

AB „Amber Grid“ informuoja, kad 2013 m. lapkričio 15 d. baigta Nacionalinėje energetikos (energetinės nepriklausomybės) strategijoje numatyto dujotiekio statyba. Pagrindiniai projekto tikslai buvo gamtinių dujų perdavimo sistemos patikimumo ir saugumo bei pajėgumų Vakarų Lietuvos regione padidinimas, Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo prijungimas prie Lietuvos dujotiekių sistemos. Šiandien, 2013 m. lapkričio 15 d., valstybės pareigūnai, AB „Amber Grid“, AB „Lietuvos dujos“ vadovai ir pagrindinių rangovinių organizacijų atstovai perkirpo simbolinę juostelę, simbolizuojančią objekto statybos darbų pabaigą (žr. pridedamas nuotraukas). 

25 2013.10
Skelbiamas gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2013–2022 m.) tinklo plėtros planas

AB „Amber Grid“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo nuostatomis parengė ir pateikė peržiūrėti bei tvirtinti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2013–2022 m.) tinklo plėtros planą. 

30 2013.08
Pasirašyta sutartis dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo lėšų išmokėjimo

2013 m. rugpjūčio 29 d. AB „Amber Grid“ ir AB „Klaipėdos nafta“ pasirašė sutartį dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau – SGDT) lėšų išmokėjimo (toliau – Sutartis).

AB „Amber Grid“, vykdanti Lietuvos Respublikos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus veiklą, teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis veikia kaip lėšų, skirtų SGDT 

18 2013.07
AB „Lietuvos dujos“ esminis įvykis: Dėl gamtinių dujų perdavimo licencijos AB „Lietuvos dujos“ galiojimo panaikinimo ir terminuotos gamtinių dujų perdavimo licencijos išdavimo AB „Amber Grid“

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2013 m. liepos 18 d. priėmė sprendimą panaikinti AB „Lietuvos dujos“ Komisijos 2001 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 134 išduotos (papildytos ir iš dalies pakeistos Komisijos 2008 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 03-51) gamtinių dujų perdavimo licencijos Nr. L2-GDP-01 galiojimą nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. ir išduoti AB „Amber Grid“ terminuotą gamtinių dujų perdavimo licenciją nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d.

11 2013.07
AB „Lietuvos dujos“ esminis įvykis: Pranešimas apie AB „Lietuvos dujos“ akcijų apskaitos įrašų pakeitimą

AB „Lietuvos dujos“ informuoja, kad vykdant AB „Lietuvos dujos“ akcininkų patvirtintose Atskyrimo sąlygose numatytus veiksmus, atskiriant perdavimo veiklą į naujai įsteigtą AB „Amber Grid“, 2013 m. liepos 2 d. buvo padaryti įrašai AB „Lietuvos dujos“ paprastųjų vardinių akcijų sąskaitose ir nuo anksčiau registruotos AB „Lietuvos dujos“ 469 068 254 (keturi šimtai šešiasdešimt devyni milijonai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt keturi) vienetų paprastųjų vardinių akcijų emisijos atskirta AB „Amber Grid“ 178 382 514 (šimtas septyniasdešimt aštuoni milijonai trys šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai penki šimtai keturiolika) vienetų paprastųjų vardinių akcijų emisija.

Į viršų