Apie mus

30 2014.12
AB „Amber Grid“ veikla įvertinta Europoje

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ sulaukė aukšto įvertinimo Europoje. Ketvirtą kartą rengiamuose Europos dujų pramonės apdovanojimuose „European Gas Awards of Excellence“  AB „Amber Grid“ nominuotas tarp septynių finalininkų.

30 2014.12
AB „Amber Grid“ veikla įvertinta Europoje

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ sulaukė aukšto įvertinimo Europoje. Ketvirtą kartą rengiamuose Europos dujų pramonės apdovanojimuose „European Gas Awards of Excellence“  AB „Amber Grid“ nominuotas tarp septynių finalininkų.

09 2014.12
Viešajai konsultacijai skelbiama informacija apie gamtinių dujų perdavimo sistemos investicijų projektus, kuriuos siūloma įtraukti į antrąjį Europos Sąjungos bendrojo intereso projektų sąrašą

2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1364/2006/EB ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 713/2009, (EB) Nr. 714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009 (toliau – Reglamentas) numato, kad Europos Sąjungos (ES) energetikos rinkai svarbūs energetikos infrastruktūros projektai gali būti pripažinti Bendrojo intereso projektais, Reglamente nustatyta tvarka įtraukus juos į Bendrojo intereso projektų sąrašą.

21 2014.11
Viešajai konsultacijai skelbiamas gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2014–2023 m.) tinklo plėtros planas

AB „Amber Grid“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo nuostatomis, parengė ir teikia viešajai konsultacijai Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2014–2023 m.) tinklo plėtros planą.
 

06 2014.11
Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos pripažinta valstybei svarbiu ekonominiu projektu

Lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pripažino dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projekto dalį Lietuvos Respublikos teritorijoje valstybei svarbiu ekonominiu projektu.

Į viršų