Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

11 2013.10
Dėl gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinės ribos 2014 m.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2013 m. spalio 11 d. nustatė AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinę ribą, galiosiančią nuo 2014 m. sausio 1 d. Nustatyta nuo 2014 m. sausio 1 d. galiosianti gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinė riba – 50,30 Lt / tūkst. kub. m.

21 2013.08
Dėl Galutinio skiriamojo balanso sudarymo

Vadovaujantis 2013 m. birželio 11 d. neeilinio AB „Lietuvos dujos” visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintomis AB „Lietuvos dujos” atskyrimo sąlygomis, 2013 m. rugpjūčio 20 d. AB „Lietuvos dujos” ir AB „Amber Grid“ pasirašė Galutinį skiriamąjį balansą 2013 m. liepos 31 d. būklei (pridedamas).

02 2013.08
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ turto, teisių ir pareigų atskyrimą nuo AB „Lietuvos dujos“

AB „Amber Grid“ informuoja, kad vadovaujantis 2013 m. birželio 11 d. neeilinio AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintomis AB „Lietuvos dujos” atskyrimo sąlygomis (toliau – Atskyrimo sąlygos) 2013 m. rugpjūčio 1 d. buvo pasirašytas Priėmimo – perdavimo aktas.

01 2013.08
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ akcijų įtraukimą į NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą

AB „Amber Grid“ informuoja, kad nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. jos akcijos yra įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą.

Į viršų