Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

31 2014.10
Europos infrastruktūros tinklų priemonės energetikos koordinacinio komiteto sprendimas

2014 m. spalio 29 d. Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) energetikos koordinacinis komitetas pritarė Europos Komisijos sudarytam paraiškų, pateiktų EITP finansavimui gauti, sąrašui, kurioms siūloma skirti Europos Sąjungos paramą.

29 2014.09
Dėl AB „Amber Grid“ skolinimosi

AB „Amber Grid“ esamos finansinės skolos refinansavimui ir veiklos finansavimui ketina skolintis iki 113 mln. EUR

21 2014.08
AB „Amber Grid“ 2014 m. pirmojo pusmečio sutrumpintos finansinės ataskaitos ir tarpinis pranešimas

AB „Amber Grid“ skelbia 2014 metų pirmojo pusmečio neaudituotas sutrumpintas finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus bei tarpinį pranešimą už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. birželio 30 d.

31 2014.07
AB „Amber Grid“ 2014 m. I pusmečio neaudituoti veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“ 2014 m. I pusmečio neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

11 2014.07
Pranešimas apie sudarytas sutartis

2014 m. liepos 11 d. AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Savanorių g. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – Amber Grid arba Bendrovė), gavusi Bendrovės valdybos pritarimą, pasirašė sutartis dėl dujotiekio Klaipėda-Kuršėnai statybos (įgyvendinant dujotiekio Klaipėda-Kiemėnai pajėgumų padidinimo projektą) rangos darbų ir statybai reikalingų vamzdžių pirkimo.

Į viršų