Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

11 2014.07
Dėl AB „Amber Grid“ Valdybos pirmininko rinkimų

2014 m. liepos 9 d. įvykusio AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Savanorių g. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – Amber Grid arba Bendrovė) valdybos posėdžio nutarimas.

03 2014.07
Dėl viešai paskelbtos informacijos apie dividendus

Emitentas – AB „Amber Grid“ (toliau – Emitentas) šiuo informuoja, kad iki šio momento nei vienas Emitento organas nėra priėmęs sprendimo dėl 2013 m. pelno paskirstymo ar dividendų.

01 2014.07
Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2014 m. birželio 30 d., priimti šie sprendimai

25 2014.06
Pranešimas apie Emitento akcijų paketo netekimą

Emitentas – AB „Amber Grid“ (toliau – Emitentas) šiuo informuoja, kad gavo Emitento akcininko OAO Gazprom (juridinio asmens kodas: 1027700070518, buveinės adresas: ul. Nametkina, 16, 117997, Maskva, Rusijos Federacija, toliau – OAO Gazprom) pranešimą apie balsavimo teisių netekimą.

23 2014.06
Patikslintas pranešimas apie Emitento akcijų paketo įgijimą (patikslinant UAB „EPSO-G“ turimų balsų procentą Emitento visuotiniame akcininkų susirinkime po Emitento akcijų įgijimo)

Emitentas – AB „Amber Grid“ (toliau – Emitentas) šiuo informuoja, kad gavo Emitento akcininko UAB „EPSO-G“ (juridinio asmens kodas: 302826889, buveinės adresas: Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius, Lietuva, toliau – UAB „EPSO-G“) pranešimą apie balsavimo teisių įgijimą.

Į viršų