Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

20 2014.06
Pranešimas apie Emitento akcijų paketo įgijimą

Emitentas – AB „Amber Grid“ (toliau – Emitentas) šiuo informuoja, kad gavo Emitento akcininko UAB „EPSO-G“ (juridinio asmens kodas: 302826889, buveinės adresas: Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius, Lietuva, toliau – UAB „EPSO-G“) pranešimą apie balsavimo teisių įgijimą.

20 2014.06
Pranešimas apie Emitento vadovo arba su juo glaudžiai susijusio asmens sandorį dėl emitento vertybinių popierių

Emitentas – AB „Amber Grid“ (toliau – Emitentas) šiuo informuoja, kad gavo Emitento akcininko UAB „EPSO-G“ (juridinio asmens kodas: 302826889, buveinės adresas: Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius, Lietuva, toliau – UAB „EPSO G“) pranešimą apie vadovo arba su juo glaudžiai susijusio asmens sandorį dėl emitento vertybinių popierių.

20 2014.06
Pranešimas apie privalomo nekonkurencinio oficialaus siūlymo įgyvendinimo ataskaitą

Emitentas – AB „Amber Grid“ (toliau – Emitentas) šiuo informuoja, kad gavo oficialaus siūlymo teikėjo UAB „EPSO-G“ (juridinio asmens kodas: 302826889, buveinės adresas: Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius, Lietuva, toliau – UAB „EPSO G“) privalomo nekonkurencinio oficialaus siūlymo įgyvendinimo ataskaitą.

18 2014.06
Pranešimas apie oficialaus privalomo nekonkurencinio siūlymo dėl Emitento akcijų supirkimo įgyvendinimo pabaigos

Emitentas – AB „Amber Grid“ (toliau – Emitentas) šiuo informuoja, kad 2014 m. birželio 16 d. buvo baigtas Emitento akcininko UAB „EPSO-G“ (kodas: 302826889, adresas: Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius, Lietuva, toliau – UAB „EPSO-G“) oficialaus privalomo nekonkurencinio siūlymo dėl Emitento akcijų supirkimo įgyvendinimas, kurio metu Emitento akcininkai iš viso pateikė pasiūlymus parduoti UAB „EPSO G“ 71 287 168 (septyniasdešimt vieną milijoną du šimtus aštuoniasdešimt septynis šimtus tūkstančių vieną šimtą šešiasdešimt aštuonias) Emitento akcijas, kas sudaro 39,96% Emitento įstatinio kapitalo ir balsų.

13 2014.06
Pranešimas apie “Gazprom” ketinimą parduoti Emitento akcijas

Emitentas – AB „Amber Grid“ (toliau – Emitentas) šiuo informuoja, kad nuo 2014 m. birželio 2 d. iki 2014 m. birželio 16 d. vyksta Emitento akcininko UAB „EPSO-G“ (kodas: 302826889, adresas: Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius, Lietuva, toliau – UAB „EPSO-G“) oficialaus privalomo nekonkurencinio siūlymo dėl Emitento akcijų supirkimo įgyvendinimas, kurio metu Emitento akcininkai gali pateikti pasiūlymą parduoti turimas Emitento akcijas UAB „EPSO G“.

Į viršų