Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

28 2014.02
AB „Amber Grid“ 2013 m. neaudituoti veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“ 2013 m. neaudituoti veiklos rezultatai 

27 2014.02
Pranešimas apie Emitento akcijų paketo netekimą

Emitentas – AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867, buveinės adresas: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva (toliau – Emitentas) šiuo informuoja

24 2014.02
Pranešimas apie Emitento akcijų paketo įgijimą

Emitentas – AB „Amber Grid“, juridinio asmens kodas: 303090867, buveinės adresas: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva (toliau – Emitentas) šiuo informuoja

14 2014.02
Dėl valstybės valdomų AB „Amber Grid“ akcijų

Emitentas –AB „AmberGrid“, juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuva (toliau – AB „AmberGrid“), šiuo informuoja, kad jaitapo žinoma, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. vasario 12 d. priėmė nutarimą

1 ... 5 6 7 8
Į viršų