Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

20 2015.11
Dėl naujų gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų

AB „Amber Grid“ Valdyba 2015 m. lapkričio 19 d. protokolu Nr. 13 patvirtino gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, įsigaliosiančias nuo 2016 m. sausio 1 d.

18 2015.11
AB „Amber Grid“ 2015 m. 9 mėn. veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos

AB „Amber Grid“ 2015 m. 9 mėn. neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

06 2015.11
AB „Amber Grid“ iš AB „Lietuvos dujos“ įsigyja 34% UAB GET Baltic akcijų paketą

Siekiant strateginio tikslo vystyti konkurencingą regiono gamtinių dujų rinką, AB „Amber Grid“ iš AB „Lietuvos dujos“ įsigyja 34% UAB GET Baltic akcijų paketą.

06 2015.11
Dėl gamtinių dujų perdavimo kainų viršutinių ribų 2016 m.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2015 m. lapkričio 6 d. nustatė AB „Amber Grid“ pakoreguotas gamtinių dujų perdavimo kainų viršutines ribas, galiosiančias nuo 2016 m. sausio 1 d.

23 2015.10
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimo

2015 m. spalio 22 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau - VKEKK) atlikusi 2009 – 2013 metų reguliuojamos dujų perdavimo veiklos planinį patikrinimą, nustatė, kad AB „Amber Grid“ į reguliuojamą veiklą nepagrįstai įtrauktų sąnaudų ir eliminuotų pajamų suma sudaro 466,86 tūkst. eurų.

Į viršų