Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

13 2015.05
Pasirašyta sutartis dėl Europos Sąjungos finansinės paramos dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos teritorijų planavimo ir projektavimo darbams

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatorius GAZ-SYSTEM S.A. pasirašė trišalę sutartį su Europos Sąjungos (ES) Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) dėl ES finansinės paramos projektui „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos parengiamieji darbai iki statybos leidimų išdavimo“ finansuoti.

29 2015.04
Pasirašyta sutartis dėl Europos Sąjungos finansinės paramos dujotiekio Klaipėda–Kuršėnai statybai

Perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ ir Europos Sąjungos (ES) Inovacijų ir tinklų vykdomoji agentūra (INEA) pasirašė sutartį dėl ES finansinės paramos magistralinio dujotiekio Klaipėda–Kuršėnai statybai.

23 2015.04
Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2015 m. balandžio 23 d., priimti šie sprendimai.

10 2015.04
Priimtas sprendimas dėl AB „Amber Grid“ neterminuotos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus veiklos licencijos suteikimo

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), gavusi Europos Komisijos nuomonę dėl numatomo Komisijos sprendimo atitikties Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams, 2015 m. balandžio 10 d. priėmė nutarimą, kuriuo konstatavo, kad AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo veiklos atskyrimas nuo gamtinių dujų tiekimo veiklos atitinka Gamtinių dujų įstatymo reikalavimus.

08 2015.04
Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Savanorių g. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau - Bendrovė) viešai išplatino Bendrovės valdybos 2015 m. kovo 25 d. patvirtintą visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – Susirinkimo) darbotvarkę bei Susirinkimo sprendimų projektus.

Į viršų