Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

25 2015.03
Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

27 2015.02
AB „Amber Grid“ 2014 m. neaudituoti veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“ skelbia 2014 metų neaudituotas sutrumpintas finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

Į viršų