Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

09 2017.10
Dėl energijos sutaupymo susitarimo su Energetikos ministerija pasirašymo

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorė AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė), kodas 303090867, registruotos buveinės adresas – Savanorių pr. 28, Vilnius, įgyvendindama Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas, 2017 m. spalio 9 d. su Energetikos ministerija pasirašė susitarimą dėl energijos sutaupymo, pagal kurį Bendrovė sieks pas galutinius vartotojus iki 2020 m. gruodžio 31 d. sutaupyti 122,54 GWh energijos.

24 2017.08
AB „Amber Grid“ 2017 m. pirmojo pusmečio veiklos rezultatai, tarpinis pranešimas ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos

AB „Amber Grid“ 2017 m. I pusmečio neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus

22 2017.08
AB „Amber Grid“ dividendų politika

2017 m. rugpjūčio 22 d. AB „Amber Grid“  valdyba priėmė sprendimą prisijungti prie UAB EPSO-G įmonių grupės dividendų politikos ir ją AB „Amber Grid“ tiesiogiai taikyti pilna apimtimi. 

14 2017.07
Dėl patronuojančios bendrovės valdybos sprendimo

2017 m. liepos 14 d. įvykusiame AB „Amber Grid“  (įmonės kodas 303090867, registruotos buveinės adresas Savanorių prospektas 28, Vilnius) patronuojančios bendrovės EPSO-G valdybos posėdyje buvo patvirtinta dividendų dydžio nustatymo, jų išmokėjimo ir skelbimo politika visoms grupę sudarančioms bendrovėms. 

 

31 2017.05
Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2017 m. gegužės 31 d., priimti šie sprendimai

Į viršų