Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

25 2017.05
AB „Amber Grid“ 2017 m. I ketvirčio veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos

AB „Amber Grid“ 2017 m. I ketvirčio neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus

09 2017.05
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdyba 2017 m. gegužės 9 d. valdyba priėmė sprendimą 2017 m. gegužės 31 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) sušaukti AB „Amber Grid“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

25 2017.04
AB „Amber Grid“ 2016 m. metinė informacija

Pateikiame AB „Amber Grid“ 2016 m. metinę informaciją (žr. priedus).

25 2017.04
Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2017 m. balandžio 25 d., priimti šie sprendimai:

05 2017.04
UAB „EPSO-G“ stebėtojų taryba pateikė atsiliepimus ir pasiūlymus AB „Amber Grid“ eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui

2017 m. balandžio 3 d. UAB „EPSO-G“, patronuojančios AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika), įmonės stebėtojų taryba pateikė atsiliepimus ir pasiūlymus AB „Amber Grid“ eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui (pridedama).

Į viršų