Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

03 2017.04
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2017 m. balandžio 25 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

24 2017.03
Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

2017 m. kovo 24 d. AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdyba nusprendė:

07 2017.03
EPSO-G įmonių grupės strategija: strateginiai projektai, regioninė plėtra ir efektyvumas

Energijos perdavimo ir mainų infrastruktūrą valdanti EPSO-G įmonių grupė antradienį pristatė penkerių metų veiklos strategiją, kurioje apibrėžtos svarbiausios veiklos kryptys iki 2022 metų, numatyti finansiniai grupės tikslai bei uždaviniai.

23 2017.02
AB „Amber Grid“ 2016 m. veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos

AB „Amber Grid“ 2016 m. neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus

18 2017.01
Sudaryti sutarčių pakeitimai dėl Europos Sąjungos finansinės paramos dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos parengiamiesiems darbams ir statybos darbams

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatorius GAZ-SYSTEM S.A. kartu su Europos Sąjungos (ES) Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) sudarė trišalių ES finansinės paramos pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (Connecting Europe Facility, CEF) sutarčių dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projekto veikloms „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos parengiamieji darbai iki statybos leidimų išdavimo“ ir „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statyba įskaitant papildomą infrastruktūrą“ pakeitimus.

Į viršų