Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

14 2018.11
AB „Amber Grid“ 2018 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos

AB „Amber Grid“ 2018 m.  9 mėnesių neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus

26 2018.10
Dėl gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinės ribos 2019 m.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2018 m. spalio 26 d. nustatė AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinę ribą, galiosiančią nuo 2019 m. sausio 1 d.

17 2018.10
Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2018 m. spalio 17 d., priimti šie sprendimai:

 

03 2018.10
Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo

2018 m. spalio 3 d. AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdyba  n u s p r e n d ė  papildyti 2018 m. spalio 17 d. AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę ir patvirtinti siūlomo sprendimo projektą:

25 2018.09
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdyba 2018 m. rugsėjo 25 d. valdyba priėmė sprendimą 2018 m. spalio 17 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) sušaukti AB „Amber Grid“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

 

Į viršų