Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

12 2018.09
Dėl sandorio su susijusia šalimi sudarymo

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ (toliau „Bendrovė“)  2018 m. rugsėjo 12 d.  sudarė susitarimą dėl 2017 m. kovo 30 d. paskolos sutarties (toliau „Sutartis“) pakeitimo su dukterine bendrove UAB „GET Baltic“, kodas 302861178, adresas Savanorių pr. 28, LT-03116, Vilnius, duomenys apie bendrovę yra kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau „Susitarimas“).

07 2018.09
Dėl AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2018 m. rugsėjo 7 d., priimti šie sprendimai:

05 2018.09
UAB “EPSO-G” pasiūlė kandidatus į AB „Amber Grid“ valdybą

UAB „EPSO-G“ 2018 m. rugsėjo 5 d. pateikė siūlomas kandidatūras į AB „Amber Grid“ valdybą.

05 2018.09
Gauta UAB „EPSO-G“ atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacija dėl AB „Amber Grid“ valdybos narių rinkimo

UAB „EPSO-G“ atlygio ir skyrimo komitetas 2018 m. rugsėjo 5 d. pateikė rekomendaciją dėl AB „Amber Grid“ valdybos narių rinkimo.

 

23 2018.08
Dėl dešimties metų (2018-2027 m.) gamtinių dujų perdavimo tinklo plėtros plano

2018 m. rugpjūčio 23 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pritarė gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ dešimties metų (2018-2027 m.) tinklo plėtros planui (toliau – Planas), pagal kurį planuojama investicijų suma – 195,2 mln. Eur.

Į viršų