Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

19 2019.06
Gauta audito komiteto nuomonė dėl sandorio su susijusia šalimi

Lietuvos gamtinių dujų operatorius AB „Amber Grid“ 2019 m. birželio 19 d. gavo UAB „EPSO-G“ audito komiteto nuomonę dėl tarp AB „Amber Grid“ ir LITGRID AB ketinamo sudaryti Energijos sutaupymų perdavimo susitarimo.

28 2019.03
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. balandžio 23 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

28 2019.02
Dėl sudarytos tarpusavio skolinimo ir skolinimosi naudojantis įmonių grupės bendros sąskaitos paslauga sutarties su UAB EPSO-G

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ praneša, kad 2019 m. vasario 27 d. su UAB EPSO-G sudarė tarpusavio skolinimo ir skolinimosi naudojantis įmonių grupės bendros sąskaitos paslauga (angl. Cashpool) sutartį (toliau – Sutartis).

 

22 2019.02
Dėl Audito komiteto nuomonės

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ praneša, kad audito komiteto nuomone, numatomo sudaryti UAB EPSO-G ir AB „Amber Grid“ dukterinės bendrovės UAB GET Baltic skolinimo ir skolinimosi sandorio pagrindinės sąlygos naudojantis įmonių grupės bendros sąskaitos paslauga (angl. cashpool) yra sąžiningos ir pagrįstos AB „Amber Grid“ akcininkų, kurie nėra UAB GET Baltic ir  UAB EPSO-G sandorių šalys, atžvilgiu, nes UAB GET Baltic ir UAB EPSO-G sandorių sudarymas atitinka rinkos sąlygas ir turės teigiamos įtakos AB „Amber Grid“ gaunamiems dividendams.

19 2019.02
Dėl Audito komiteto nuomonės

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ praneša, kad audito komiteto nuomone, numatomo sudaryti UAB EPSO-G ir AB „Amber Grid“ skolinimo ir skolinimosi sandorio pagrindinės sąlygos naudojantis įmonių grupės bendros sąskaitos paslauga (angl. cashpool) yra sąžiningos ir pagrįstos AB „Amber Grid“ akcininkų atžvilgiu, t. y. atitinka sąlygas, kokiomis bendrovė galėtų pasiskolinti iš kredito institucijų

Į viršų