Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

14 2019.02
AB „Amber Grid“ 2018 m. neaudituoti veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“ skelbia 2018 metų neaudituotas sutrumpintas finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

 

Į viršų