Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

23 2020.06
Dėl Audito komiteto nuomonės

„Amber Grid“ praneša, kad 2020 m. birželio 22 d. UAB „EPSO-G“ audito komitetas (kuris veika ir kaip Bendrovės audito komitetas) pateikė nuomonę dėl Bendrovės ketinamo sudaryti susitarimo su UAB „EPSO-G“ dėl 2019 m. vasario 27 d. „EPSO-G“ ir Bendrovės sudarytos tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutarties pakeitimo.

05 2020.06
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. birželio 29 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 

22 2020.05
Dėl teismo sprendimo
„Amber Grid“ informuoja, kad 2020 m. gegužės 21 d. gavo Lietuvos apeliacinio teismo nutartį byloje  byloje pagal UAB „MT Group“ ieškinį dėl AB „Amber Grid“ dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) pirkimo komisijos sprendimų. 
 
07 2020.05
Dėl gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus reguliuojamos veiklos pajamų viršutinės ribos 2021 m.
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) 2020 m. gegužės 7 d. nustatė AB „Amber Grid“ reguliuojamos veiklos, teikiant gamtinių dujų transportavimo gamtinių dujų perdavimo sistema paslaugas, pajamų viršutinę ribą, galiosiančią nuo 2021 m. sausio 1 d. 
 
31 2020.03
Dėl tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutarties pakeitimo

AB „Amber Grid“ praneša, kad 2020 m. kovo 31 d. su UAB EPSO-G sudarė susitarimą dėl 2019 m. vasario 27 d. tarp EPSO-G ir Bendrovės sudarytos tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutarties sąlygų pakeitimo. 

Į viršų