Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

27 2020.03
Pranešimas apie AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2020 m. balandžio 20 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-03-14 nutarimu Nr. 207 Lietuvos Respublikoje buvo paskelbtas karantinas, rekomenduojama visiems akcininkams susirinkime dalyvauti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir jį iš anksto pateikti AB „Amber Grid“.

28 2020.02
Dėl teismo sprendimo

AB „Amber Grid“ praneša, kad 2020 m. vasario 28 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė sprendimą byloje pagal UAB „MT Group“ ieškinį dėl AB „Amber Grid“ dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) pirkimo komisijos sprendimų. Teismas GIPL rangos darbų pirkimo konkurso rezultatus paliko nepakeistus.
 

20 2020.02
Dėl AB „Amber Grid“ dividendų politikos

2020 m. vasario 20 d. AB „Amber Grid“  valdyba priėmė sprendimą prisijungti prie atnaujintos UAB EPSO-G įmonių grupės dividendų politikos ir ją AB „Amber Grid“ tiesiogiai taikyti pilna apimtimi.

06 2020.02
„Amber Grid“ grupės konsoliduoti 2019 m. veiklos rezultatai

AB „Amber Grid“ skelbia konsoliduotus grupės, kurią sudaro AB „Amber Grid“ ir UAB GET Baltic, 2019 m. veiklos rezultatus.

Į viršų