Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

12 2016.09
Išrinktas EPSO-G grupės Audito komitetas prie stebėtojų tarybos

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) didžiausio akcininko UAB EPSO-G, kuris valdo 96,58 proc. Bendrovės akcinio kapitalo, visuotinis akcininkų susirinkimas ketverių metų kadencijai išrinko EPSO-G įmonių grupės Audito komitetą prie Stebėtojų tarybos.

07 2016.09
Svarstomos Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projekto techninio įgyvendinimo alternatyvos Lenkijoje

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius  AB „Amber Grid“ buvo informuotas apie technines problemas, iškilusias Lenkijos teritorijoje, atliekant Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projekto parengiamuosius darbus bei galimas projekto įgyvendinimo technines alternatyvas. 

26 2016.08
AB „Amber Grid“ 2016 m. pirmojo pusmečio veiklos rezultatai, tarpinis pranešimas ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos

AB „Amber Grid“ 2016 m. I pusmečio neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus

13 2016.06
Dėl UAB „EPSO-G“ Stebėtojų tarybos pirmininko išrinkimo

2016 m. birželio 10 d. įvykusiame UAB „EPSO-G“ Stebėtojų tarybos posėdyje priimtas sprendimas  išrinkti nepriklausomą Stebėtojų tarybos narę  Viktoriją Trimbel Stebėtojų tarybos pirmininke.

27 2016.05
AB „Amber Grid“ 2016 m. I ketvirčio veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos

AB „Amber Grid“ 2016 m. I ketvirčio neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

Į viršų