Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

03 2018.12
AB „Amber Grid“ informacija dėl tarpinės informacijos skelbimo ir 2019 m. investuotojo kalendorius

AB „Amber Grid“ 2019 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokiais terminais:

27 2018.11
Dėl sandorio su susijusia šalimi sudarymo

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ (toliau „Bendrovė“)  2018 m. lapkričio 27 d. sudarė sutartį dėl privalomos skelbti informacijos skelbimo paslaugos teikimo su dukterine bendrove UAB „GET Baltic“, kodas 302861178, adresas Savanorių pr. 28, LT-03116, Vilnius, duomenys apie bendrovę yra kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau „Sutartis“).

22 2018.11
Nustatytos naujos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2018 m. lapkričio 22 d. patvirtino AB „Amber Grid“ valdybos 2018 m. lapkričio 19 d. sprendimu Nr. 19 nustatytas gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, įsigaliosiančias nuo 2019 m. sausio 1 d.

21 2018.11
Gauta audito komiteto nuomonė dėl sandorio su susijusia šalimi

AB „Amber Grid“ 2018 m. lapkričio 16 d. kreipėsi į UAB „EPSO-G“ audito komitetą dėl nuomonės, susijusios su susijusio asmens pasiūlymu sudaryti sandorį dėl privalomos skelbti informacijos skelbimo paslaugos teikimo.

 

20 2018.11
Dėl naujų gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų

AB „Amber Grid“ Valdyba 2018 m. lapkričio 19 d. patvirtino gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, įsigaliosiančias nuo 2019 m. sausio 1 d. 

1 2 3 4 ... 7
Į viršų