Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

02 2018.07
Gauta audito komiteto nuomonė dėl sandorio su susijusia šalimi

AB „Amber Grid“ 2018 m. birželio 13 d. kreipėsi į audito komitetą dėl nuomonės dėl susijusio asmens pasiūlymo dėl mokestinių nuostolių perėmimo.

01 2018.06
AB „Amber Grid“ pristatymas bendrovių vadovų susitikime su investuotojais

AB „Amber Grid“ generalinis direktorius pristatys bendrovės veiklą ir perspektyvas 2018-06-01  NASDAQ Vilnius biržos organizuojame vadovų susitikime su investuotojais.

18 2018.05
Dėl ilgalaikės paskolos sutarties sudarymo

2018 m. gegužės 18 d. AB „Amber Grid“ ir OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas sudarė 5 metų trukmės 30 mln. eurų paskolos sutartį.

16 2018.05
AB „Amber Grid“ 2018 m. I ketvirčio veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos

AB „Amber Grid“ 2018 m. I ketvirčio neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus:

24 2018.04
AB „Amber Grid“ 2017 m. metinė informacija

Pateikiame AB „Amber Grid“ 2017 m. metinę informaciją (žr. priedus).

Į viršų