Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

30 2016.12
AB „Amber Grid“ informacija dėl tarpinės informacijos skelbimo ir 2017 m. investuotojo kalendorius

AB „Amber Grid“ 2017 metais veiklos rezultatus planuoja skelbti tokiais terminais

23 2016.12
AB „Amber Grid“ iš Gasum Oy įsigyja 34% UAB GET Baltic akcijų paketą

Siekiant strateginio tikslo vystyti konkurencingą regiono gamtinių dujų rinką, AB „Amber Grid“ iš Gasum Oy įsigyja 34% UAB GET Baltic akcijų paketą.

25 2016.11
AB „Amber Grid“ 2016 m. devynių mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos

AB „Amber Grid“ 2016 m.  9 mėnesių neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus

17 2016.11
Nustatytos naujos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2016 m. lapkričio 17 d. patvirtino AB „Amber Grid“ valdybos 2016 m. lapkričio 15 d. protokolu Nr. 13 nustatytas gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas

16 2016.11
Dėl naujų gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų

AB „Amber Grid“ Valdyba 2016 m. lapkričio 15 d. protokolu Nr. 13 patvirtino gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas

1 2 3 4 5
Į viršų