Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

11 2016.11
Išrinkta UAB „EPSO-G“ valdyba

2016 m. lapkričio 10 d. UAB „EPSO-G“ stebėtojų taryba ketverių metų kadencijai išrinko UAB „EPSO- G“ valdybą, sudarytą iš penkių narių.

21 2016.10
Dėl gamtinių dujų perdavimo kainų viršutinių ribų 2017 m.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) 2016 m. spalio 21 d. nustatė AB „Amber Grid“ pakoreguotas gamtinių dujų perdavimo kainų viršutines ribas, galiosiančias nuo 2017 m. sausio 1 d.:

03 2016.10
Dėl Perdavimo sistemos operatoriaus veiklos sertifikavimo sąlygos įgyvendinimo

2016 m. spalio 3 d. AB „Klaipėdos nafta“ perleidus visas UAB LITGAS valdomas akcijas UAB „Lietuvos energija“, buvo įgyvendintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. balandžio 10 d. nutarimas O3-242

30 2016.09
Dėl dešimties metų (2016-2025 m.) gamtinių dujų perdavimo tinklo plėtros plano

2016 m. rugsėjo 29 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pritarė gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ dešimties metų (2016-2025 m.) tinklo plėtros planui (toliau – Planas), pagal kurį planuojama investicijų suma – 195 mln. Eur.

27 2016.09
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo

2016 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į Lenkijos Respublikos energetikos ministerijos pranešimą apie Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projekto dalies Lenkijos Respublikos teritorijoje įgyvendinimo termino nukėlimą, priėmė nutarimą pratęsti GIPL projekto dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje įgyvendinimo terminą iki 2021 m. gruodžio 31 d.

 

Į viršų