Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

24 2016.05
Dėl AB „Amber Grid“ Valdybos pirmininko rinkimų

2016 m. gegužės 24 d. įvykusio AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas 303090867, buveinės adresas Savanorių g. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – Amber Grid arba Bendrovė) valdybos posėdžio nutarimas:

12 2016.05
UAB „EPSO-G“ sudarė stebėtojų tarybą

UAB „EPSO-G“ visuotinis akcininkų susirinkimas 2016 m. gegužės 11 d. ketverių metų kadencijai išrinko UAB „EPSO-G“ stebėtojų tarybą iš penkių narių

26 2016.04
Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų

AB „Amber Grid“ (toliau – Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2016 m. balandžio 26 d., priimti šie sprendimai:

25 2016.04
Dėl Perdavimo sistemos operatoriaus veiklos nepriklausomumo ir veiklos atskyrimo reikalavimų

2016 m. balandžio 22 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), atsižvelgusi į tai, kad tretiesiems asmenims per jos nustatytą 12 mėnesių terminą neįvykdžius Komisijos nustatytos AB „Amber Grid“ sertifikavimo sąlygos perleisti AB „Klaipėdos nafta“ turimas UAB „Litgas“ akcijas ūkio subjektui, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai nėra valdomas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, konstatavo, kad AB „Amber Grid“ neatitinka Gamtinių dujų įstatymo įtvirtintų perdavimo sistemos operatoriaus veiklos nepriklausomumo ir veiklos atskyrimo reikalavimų

15 2016.04
Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės bei sprendimo projektų

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) viešai išplatino visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2016 m. balandžio 26 d. (toliau – Susirinkimo), darbotvarkę bei Susirinkimo sprendimų projektus.

2016 m. balandžio 12 d. buvo gautas akcininko, turinčio daugiau kaip 1/20 visų balsų, UAB „EPSO-G“ pasiūlymas papildyti darbotvarkę 10 klausimu bei siūlomas sprendimo projektas.

Į viršų