Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius

Apie mus

31 2016.03
Dėl AB „Amber Grid“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

AB „Amber Grid“ (juridinio asmens kodas  303090867, buveinės adresas  Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2016 m. balandžio 26 d. 10.00 val., Bendrovės buveinėje (adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) šaukiamas AB „Amber Grid“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

01 2016.03
Pasirašytos sutartys dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų skyrimo gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektams

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė aštuonias iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų sutartis.

26 2016.02
AB „Amber Grid“ 2015 m. veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos

AB „Amber Grid“ 2015 m. neaudituoti veiklos rezultatai parengti pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

Į viršų