Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
29 2012.03
AB „Lietuvos dujos“ kartu su kitais Baltijos regiono dujų perdavimo sistemos operatoriais parengė pirmąjį Dujų regioninį investicijų planą 2012-2021 metams

Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 715/2009 12 straipsniu, dujų perdavimo sistemos operatoriai (PSO) kas dvejus metus privalės skelbti Dujų regioninį investicijų planą 10-čiai metų. Įgyvendindami šį Reglamento reikalavimą, Baltijos energijos rinkos ir jungčių plano (angl. BEMIP) apimamo regiono PSO parengė pirmąjį Dujų regioninį investicijų planą.

Į viršų