Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
30 2017.05
„Amber Grid“ pasirašė ES finansinės paramos sutartį

Dujų perdavimo sistemos operatorė AB „Amber Grid“ pasirašė sutartį su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra dėl ES finansinės paramos įsigyti mobilų gamtinių dujų kompresorių.

 


 

26 2017.05
Viešajai konsultacijai skelbiamas 2017–2026 m. dujų perdavimo tinklo plėtros planas

AB „Amber Grid“ parengė ir viešajai konsultacijai skelbia Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2017–2026 m.) tinklo plėtros planą.

26 2017.05
Skelbiamas neįpareigojantis didinamųjų pajėgumų rinkos paklausos vertinimas

2017 m. kovo 16 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/459, kuriuo nustatomas dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodeksas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 984/2013, paskelbtas 2017 m. kovo 17 d. ir įsigaliojęs 2017 m. balandžio 6 d., nustato didinamųjų pajėgumų nustatymo procesą.

25 2017.05
Veiklos efektyvumo didinimas leido „Amber Grid“ pirmąjį šių metų ketvirtį dirbti pelningai

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorės AB „Amber Grid“ pajamos ir pelnas šių metų pirmąjį ketvirtį, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ketvirčiu, sumažėjo. Tam įtakos turėjo tai, kad pasikeitė užsakomų perdavimo paslaugų struktūra, o taip pat tai, kad įvertinus papildomas ankstesnių metų pajamas buvo sumažintos perdavimo paslaugų kainos.

26 2017.04
Perdavimo pajėgumų paskirstymas tarp Baltijos šalių bus efektyvesnis

Baltijos šalių gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriai AB „Amber Grid“ (Lietuva), „Connexus Baltic Grid“ AS (Latvija), „Elering“ AS (Estija) pasirašė sutartis įdiegti netiesioginio perdavimo pajėgumų paskirstymo modelį sujungimo taškuose tarp trijų Baltijos šalių.

Į viršų