Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
25 2013.04
AB „Lietuvos dujos“ akcininkai patvirtino veiklos rezultatus

2013 m. balandžio 25 d. AB „Lietuvos dujos“ (toliau – Bendrovė) akcininkai eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime patvirtino 2012 m. veiklos rezultatus. Bendrovės konsoliduotos audituotos pardavimo pajamos 2012 m., palyginti su 2011 m., padidėjo 1,8% ir sudarė 1.872,7 mln. Lt (2011 m. – 1.840,0 mln. Lt). Pajamų padidėjimą lėmė padidėjusios tiekimo veiklos pajamos. Konsoliduotas audituotas ikimokestinis pelnas sumažėjo nuo 104,3 mln. Lt 2011 m. iki 70,7 mln. Lt 2012 m. – sumažėjimą daugiausia lėmė reguliuojamos transportavimo veiklos rezultatai. Atitinkamai 30,5 mln. Lt sumažėjo 2012 m. EBITDA ir sudarė 183,4 mln. Lt (2011 m. – 213,9 mln. Lt). Konsoliduotas audituotas grynasis pelnas sumažėjo 21,3 mln. Lt, arba 22,2%, iki 74,5 mln. Lt (2011 m. – 95,8 mln. Lt).

27 2013.02
Konsoliduoti neaudituoti AB „Lietuvos dujos“ 2012 m. rezultatai

AB „Lietuvos dujos“ konsoliduotos neaudituotos pardavimo pajamos 2012 m., palyginti su 2011 m., padidėjo 1,8% ir sudarė 1.872,7 mln. Lt (2011 m. – 1.840,0 mln. Lt). Pajamų padidėjimą lėmė padidėjusios tiekimo veiklos pajamos. Tranzito pajamos padidėjo 7,4%. Reguliuojamos transportavimo veiklos pajamos neženkliai sumažėjo.

Į viršų