Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
28 2015.08
Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ paskelbė 2015 m. pirmojo pusmečio veiklos rezultatus

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, gamtinių dujų perdavimo operatorius AB „Amber Grid“ paskelbė 2015 m. pirmojo pusmečio veiklos neaudituotus rezultatus.
 

18 2015.08
Pratęsiamas dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos išankstinio pajėgumų paskirstymo (Open Season) procedūros neįpareigojančio etapo paraiškų pateikimo terminas

Atsižvelgiant į rinkos dalyvių prašymus gautus iki 2015 m. rugpjūčio 14 d. ir matydami susidomėjimą dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projekto (angl. sutr. GIPL) pajėgumais, projekto vykdytojai, Lenkijos ir Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriai, GAZ-SYSTEM S.A. ir AB „Amber Grid“ nusprendė pratęsti išankstinio pajėgumų paskirstymo (Open Season) procedūros neįpareigojančio etapo pajėgumų užsakymo paraiškų priėmimo terminą, kuris buvo pradėta 2015 m. liepos 31 d.

Rinkos dalyviai kviečiami iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. 16:00 val. Centrinės Europos laiku pateikti užpildytą pajėgumų užsakymo formą, nurodant nuolatinių pajėgumų paklausą atitinkančią Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos įleidimo / išleidimo taške Lenkija – Lietuva išankstinio pajėgumų paskirstymo (Open Season) procedūros neįpareigojančio etapo taisyklių nuostatas.

07 2015.08
Pradedamas rengti dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos specialusis planas

AB „Amber Grid“ pagal planą tęsia dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projekto parengiamuosius darbus: šių metų liepą AB „Amber Grid“ pasirašė sutartį su teritorijų planavimo ir projektavimo darbus vykdysiančia UAB „Ardynas“, baigiamas atlikti 2013 m. pradėtas Poveikio aplinkai vertinimas. Šiuo metu pradedamas kitas svarbus etapas – dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos specialiojo plano parengimas.

13 2015.05
Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos teritorijų planavimo ir projektavimo darbams skirtas Europos Sąjungos finansavimas

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ ir Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatorius GAZ-SYSTEM S.A. pasirašė trišalę sutartį su Europos Sąjungos (ES) Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) dėl ES finansinės paramos projektui „Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos parengiamieji darbai iki statybos leidimų išdavimo“ finansuoti. Pagal šią sutartį skirta bendra 10,6 mln. eurų ES parama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (Connecting Europe Facility, CEF).

Į viršų