Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
29 2015.04
AB „Amber Grid“ pasirašė sutartį dėl ES finansinės paramos dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statybai

Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ ir Europos Sąjungos (ES) Inovacijų ir tinklų vykdomoji agentūra (INEA) pasirašė sutartį dėl ES finansinės paramos magistralinio dujotiekio Klaipėda – Kuršėnai statybai. Pagal šią sutartį projektui bus skirta 27,6 mln. eurų ES parama pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (Connecting Europe Facility, CEF).

10 2015.04
AB „Amber Grid“ suteikta neterminuota gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus licencija

Vadovaujantis Europos Sąjungos (toliau – ES) trečiojo energetikos paketo nuostatomis, įpareigojančiomis valstybes nares atskirti dujų perdavimo veiklą nuo gavybos ir tiekimo veiklą vykdančių gamtinių dujų įmonių, 2015 m. balandžio 10 d. sėkmingai užbaigta Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ sertifikavimo procedūra.

25 2015.03
AB „Amber Grid“ valdyba 2015 m. kovo 25 d. pritarė bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2015 m. balandžio 23 d., darbotvarkei bei susirinkimo sprendimų projektams

Susirinkime numatoma tvirtinti AB „Amber Grid“ 2014 m. finansines ataskaitas, pelno (nuostolių) paskirstymą, išrinkti audito įmonę bei pakeisti bendrovės įstatų redakciją.

Susirinkimui teikiamas siūlymas išmokėti 200,2 mln. Lt (58 mln. eurų) dividendų.

23 2015.03
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtino AB „Amber Grid“ dešimties metų (2014–2023 m.) tinklo plėtros planą

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2015 m. kovo 20 d. patvirtino Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ dešimties metų (2014–2023 m.) tinklo plėtros planą.

Dešimtmetis tinklo plėtros planas parengtas atsižvelgiant į valstybės strateginių dokumentų nuostatas, dujų rinkos dalyvių poreikius, tiekimo patikimumo  bei  efektyvaus  perdavimo  sistemos veikimo  užtikrinimą, bendrovės  aplinkos  apsaugos  politiką  ir  teisės  aktų  reikalavimus.  

16 2015.03
AB „Amber Grid“: dėl SGD terminalo lėšų surinkimo niekam nedarome išimčių

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“, išnaudojęs teisės aktų numatytas kitas teisines priemones, kovo 16 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą, prašydamas priteisti iš AB „Achema“ skolą ir delspinigius, susidariusius laiku nesumokėjus gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios, skirtos suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo veiklai užtikrinti.

Į viršų