Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
27 2015.02
AB „Amber Grid“ 2014 m. neaudituoti veiklos rezultatai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid“ paskelbė 2014 m. veiklos neaudituotus rezultatus.

13 2015.01
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija įvertinto AB „Amber Grid“ atitikimą ES Trečiojo energetikos paketo reikalavimams

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – VKEKK) 2015 m. sausio 13 d. konstatavo, kad AB „Amber Grid“ perdavimo veiklos atskyrimas atitinka Gamtinių dujų įstatymo (į kurį perkelti ES Trečiojo energetikos paketo reikalavimai) nuostatas ir AB „Amber Grid“ gali būti paskirtas perdavimo sistemos operatoriumi.

Į viršų