Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius
27 2016.05
AB „Amber Grid“ 2016 m. I ketvirčio neaudituoti veiklos rezultatai

2016 m. I ketvirčio bendrovės pajamos sudarė 21,3 mln. Ikimokestinis ir grynasis pelnas buvo, atitinkamai, 10,4 mln. Eur  ir 8,8 mln. Eur.

25 2016.05
Viešajai konsultacijai skelbiamas 2016–2025 m. dujų perdavimo tinklo plėtros planas

AB „Amber Grid“ parengė ir viešajai konsultacijai skelbia Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2016–2025 m.) tinklo plėtros planą.

24 2016.05
Išrinktas AB „Amber Grid“ valdybos pirmininkas

2016 m. gegužės 24 d. vykusiame AB „Amber Grid“ valdybos posėdyje išrinktas valdybos pirmininkas, kuriuo ketverių metų kadencijai tapo UAB „EPSO-G“ strategijos ir plėtros direktorius Nemunas Biknius.

11 2016.05
Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) statybos finansavimui gauta išankstinė ES parama

Inovacijų ir tinklų vykdomoji agentūra (INEA) AB „Amber Grid“ pervedė pirmą išankstinį ES paramos pagal Infrastruktūros tinklų priemonę (CEF) mokėjimą projekto Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) statybos darbams Lietuvos Respublikos teritorijoje finansuoti. Pagal ES finansinės paramos sutartį sudarytą tarp AB „Amber Grid“, Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriaus GAZ-SYSTEM S.A. ir INEA, išankstinis mokėjimas sudaro 30 proc. nuo finansinės paramos sumos, skirtos einamiesiems, 2016 metams arba beveik 1,2 mln. eurų.

26 2016.04
Akcininkai patvirtino AB „Amber Grid“ veiklos rezultatus, išrinkta naujos sudėties valdyba

2016 m. balandžio 26 d. vykusiame visuotiniame AB „Amber Grid“ akcininkų susirinkime akcininkai patvirtino bendrovės veiklos rezultatus už 2015 m.

2015 m. bendrovės pajamos sudarė 55,8 mln. Eur ir, palyginus su 2014 m., padidėjo 7,7 proc. Pajamos už gamtinių dujų perdavimo paslaugą sudarė 89,3 proc. visų pajamų. Per 2015 m. bendrovė uždirbo 16 mln. Eur grynojo pelno, kai 2014 m. buvo patirtas 113,4 mln. Eur nuostolis, kurį nulėmė ilgalaikio turto vertės sumažėjimas. Pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) siekė 30,1 mln. Eur, palyginus su 2014 m. (28,5 mln. Eur), padidėjo 5,3 proc.

Į viršų