23 2017.11
Stabilų „Amber Grid“ rezultatą lėmė didėjanti paslaugų paklausa ir trumpalaikių pajėgumų užsakymai

Per tris 2017 m. ketvirčius dujų perdavimo sistemos operatorė AB „Amber Grid“ uždirbo 46,8 mln. eurų pajamų, 27,9 mln. eurų veiklos pelno iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (angl. EBITDA) bei 14,3 mln. eurų grynojo pelno.

21 2017.11
Saugiam ir patikimam dujų perdavimui užtikrinti bus skirtos ir ES lėšos

Dujų perdavimo sistemos operatorė AB „Amber Grid“ pasirašė sutartį su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) dėl ES finansinės paramos modernizuoti gamtinių dujų perdavimo sistemą. Įvykdžius investicinį projektą be kita ko bus prisidėta įgyvendinant Nacionalinėje energetikos strategijoje numatytus tikslus.

15 2017.11
Kitąmet vėl pigs gamtinių dujų perdavimo paslaugos Lietuvos sistemos naudotojams

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ valdyba lapkričio 14 d. patvirtino mažesnes gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, galiosiančias nuo 2018 m. sausio 1 d. Sprendimui dar turi pritarti Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK).

2018 metais gamtinių dujų perdavimo kainos Lietuvos sistemos naudotojams, skaičiuojant perduodamo energijos kiekio vienetui, vidutiniškai mažės 36,5 proc., lyginant su 2017 m. kainomis, – iki 1,13 Eur / MWh.

24 2017.08
2017 m. I pusmetį „Amber Grid“ išlaikė stabilius rezultatus

Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorė AB „Amber Grid“ šių metų I pusmetį išlaikė stabilius finansinius rezultatus: bendrovė per 2017 m. I pusmetį gavo 32,6 mln. eurų pajamų, uždirbo 20,3 mln. eurų EBITDA (pelno iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) bei 10,9 mln. eurų grynojo pelno. Šie rodikliai yra nežymiai mažesni nei 2016 m. I pusmetį. Dujų vartojimas šalyje minėtu laiku taip pat išliko stabilus.

03 2017.07
Žingsnis regioninės gamtinės dujų rinkos link: dujų prekyba ir transportavimas Baltijos šalyse vyksta paprasčiau

Liepos 1 d. Baltijos šalių gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriai AB „Amber Grid“ (Lietuva), „Connexus Baltic Grid“ AS (Latvija), „Elering“ AS (Estija) pradėjo naudoti netiesioginio pajėgumų paskirstymo modelį, kad efektyviau paskirstytų trumpalaikius gamtinių dujų perdavimo pajėgumus sujungimo taškuose tarp Baltijos šalių. Pajėgumų paskirstymas susietas su dujų prekyba gamtinių dujų biržoje UAB GET Baltic. Tuo pat metu UAB GET Baltic gamtinių dujų biržos prekybos aikštelės pradėjo veikti ir Latvijoje bei Estijoje, birža tapo regionine.

Į viršų