„Amber Grid“ dalyvauja Europos dujų tinklo saugumo ir atsparumo didinimo projekte „SecureGas“

Atsižvelgiant į esamas ir naujai kylančias grėsmes, Europos Sąjunga kartu su tarptautine organizacija RINA pradėjo įgyvendinti mokslinių tyrimų ir vystymo projektą „SecureGas“, kuriuo siekiama užtikrinti ES dujų tinklo saugumą ir atsparumą. Projekte, kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos „Horizon 2020“ mokslinių tyrimų ir inovacijų programos dalyvauja ir Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“.

Pagal Europos energetikos saugumo strategiją, Europos programą dėl ypatingos svarbos infrastruktūros objektų apsaugos, ES priklausomybę nuo dujų importo ir ES reglamentą 2017/1938 dėl dujų tiekimo saugumo, „SecureGas“ projekte dėmesys koncentruojamas į 140 000 km Europos dujų tinklą, apimantį visą vertės grandinę nuo gamybos iki paskirstymo. Projekto metu bus parengtos metodikos, priemonės ir gairės esamiems ir būsimiems įrenginiams apsaugoti bei padaryti juos atsparius kibernetinėms bei fizinėms grėsmėms.
 
„SecureGas“ projekte dalyvauja konsorciumas, sudarytas iš 21, įvairias sritis apimančio, tarptautinio partnerio. Projekto metu bus parengtos gairės, kaip kritinė dujų infrastruktūra turėtų būtu planuojama,  projektuojama, statoma, eksploatuojama ir palaikoma, siekiant susidoroti su kibernetinės bei fizinės saugos grėsmėmis. Tai taps pagrindu nustatant aukšto lygio informacijos architektūrą, kuri bus naudojama siekiant pritaikyti ir integruoti naujus technologinius komponentus.
 
Europos dujų tinklas, veikiantis kaip neatskiriama Europos Sąjungos energetikos infrastruktūros dalis, vystomas taip, kad atitiktų Paryžiaus susitarime numatytus anglies dioksido išmetimo reikalavimus. Šiuo tinklu transportuojamos dujos padengia 22 proc. viso Europos energijos suvartojimo. Planuojama, jog augant dujų gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, dujų tinklo rolė ir toliau didės. 
 
Gerai sujungta dujų infrastruktūra kerta valstybių sienas, dujas transportuojant įvairių pajėgumų ir dydžio vamzdynais bei jas laikant eilėje Europoje įkurtų skirtingo tipo dujų saugyklų. Dėl sukurtos sudėtingos sistemos, dujų tinklai yra svarbi valstybių kritinė infrastruktūra, kurią gali pažeisti stichinės nelaimės, avarijos, kibernetinės atakos, piktavališkas elgesys, nusikalstama veika ar terorizmas. Bet koks dujų tiekimo sutrikimas arba jo trūkumas gali turėti neigiamos įtakos ES saugumui ir bendrijos piliečių gerovei. Todėl itin svarbu užtikrinti šių gyvybiškai svarbių išteklių ir jų infrastruktūros saugumą bei atsparumą. Užtikrinant tarpusavyje susijusios infrastruktūros saugumą, būtinas platesnis suvokimas apie galimus tinklo sutrikimų padarinius.
 
Vertinant fizinių grėsmių poveikį, Europos dujotiekio incidentų duomenų grupė užfiksavo 1366 incidentus, įvykusius 1970–2016 m. Pagrindinė jų priežastis buvo trečiųjų šalių veiksmai, pvz.: antžeminiai darbai, piktavališki veiksmai, sabotažas ar žemės drebėjimai.
 
Kalbat apie kibernetines grėsmes, nors incidentų, apie kuriuos buvo pranešta, yra gerokai mažiau, tačiau jų poveikis buvo labai didelis. Tokios atakos, kaip „Night Dragon“ ar „Shamoon“ naftos ir dujų įmonėms padarė didelę ekonominę žalą. Pasauliniai duomenys rodo, jog naftos, dujų ir elektros tinklų kibernetinio saugumo pažeidimai, padaryti iki 2018 m., tinklų operatoriams jau kainavo apie 1,87 milijardo dolerių. 
 

 

Į viršų